vkstavebniny.cz krmivaprovcely.cz
Technické izolace

Technické izolace jsou nepostradatelnou výbavou sléváren a jiných průmyslových objektů, které vyžadují kvalitní izolaci.

VK Insulations s.r.o. nabízí technické izolace, které plně vyhoví vašim požadavkům na kvalitu a bezpečnost.

tuv

Nepřehlédněte

Nepřehlédněte stránky našich stavebnin VK Stavebniny, na kterých naleznete ucelenou nabídku stavebních izolací, stavebních materiálů, stavební chemie a doplňkového sortimentu.

Stavební materiály pro krby
a kachlová kamna

žárobetony

Žárobetony jsou velice obsáhlou skupinou produktů mnoha rozlišných vlastností a je tedy velice obtížné shrnout jejich charakteristiku do jednoho odstavce. Obecně lze říci, že se jedná o skupinu materiálů na bázi hlinito-křemičitanů (podobně jako šamoty), jejichž fyzikální vlastnosti určují podíly jednotlivých složek a příměsí.

Obecně se žárobetony rozdělují do několika základních skupin, ke kterým lze přiřadit takřka každý typ betonu:

 • hutné (RCC)
 • hutné torkretovací (HBG)
 • se středním obsahem cementu (MCC)
 • nízkocementové (LCC)
 • s velmi nízkým obsahem cementu (ULCC)
 • bezcementové (NCC)
 • samotekoucí (SFC)
 • chemicky vázané (CBC)
 • lehké izolační (IC)
 • torkretovací izolační (IG)
Existují ale také další atributy, podle kterých lze betony kategorizovat. Známe betony nízko vápenaté (LLC) nebo s nízkým obsahem železa (LIC).
Ze žárobetonových směsí lze vyrábět žárobetonové prefabrikované dílce (tvarovky). Používání tvarovek má oproti monolitickým vyzdívkám řadu výhod. Kvalita monolitických žárobetonových vyzdívek vyrobených ze směsí a tím i jejich životnost v provozu je totiž silně ovlivněna kvalitou zpracování směsí, jejich uložením, ošetřováním a uváděním do provozu. Žárobetonové směsi je proto nutné zpracovávat zvlášť pečlivě, zatímco odborně vyrobené tvarovky poskytují následující přednosti:
 • Technologie umožňuje vyrobit tvarovky komplikovaných tvarů, které nelze vyrobit ani lisováním.
 • Vytvářecí formy jsou levnější než lisovací, je proto možné vyrábět i malé série tvarovek.
 • Nové typy žárobetonů poskytují vysokou homogenitu a tím i vysokou chemickou odolnost a mechanické vlastnosti (nízká pórovitost, vysoké pevnost a otěruvzdornost).
 • Lze vyrobit rozměrné a hmotné bloky, což umožňuje rychlou výstavbu tepelného zařízení.
 • Žárobetonové tvarovky zachovávají vysokou rozměrovou přesnost prakticky v celém rozsahu provozních teplot.
 • Tvarovky lze již u výrobce vysušit, popřípadě výpalem odstranit i chemicky vázanou vodu.
 • Největší výhodou je však výrazné urychlení výstavby nebo opravy vyzdívek.


V naší nabídce naleznete kompletní sortimenty tří výrobců těchto materiálů. Dvou českých - Průmyslová keramika Rájec-Jestřebí a P-D Refractories CZ Velké Opatovice - a jedné zahraniční - Morgan Thermal Ceramics.

Společnost VK Insulations s.r.o. Vám nabízí kompletní materiálové poradenství v oblasti žárobetonů od doporučení vhodného materiálu pro Vaši aplikaci či obdoby Vámi používaného žárobetonu, až po návrh vyzdívky agregátu či samotnou realizaci vyzdívky.

Pro podrobnější informace či poradenství prosím využijte náš kontaktní formulář.